Home Antiejdžing DR ANDREJ NOVIKOV: “MEDIC TEST” – SISTEM ZA OBJEKTIVNU OCENU EFEKATA ANTIEJDŽING TRETMANA

DR ANDREJ NOVIKOV: “MEDIC TEST” – SISTEM ZA OBJEKTIVNU OCENU EFEKATA ANTIEJDŽING TRETMANA

by Estetska Hirurgija

Od početka primene filera  i drugih antiejdžing tretmana u cilju otklanjanja starenja i oblikovanje lica, procena dobijenih rezultata uglavnom je bila subjektivna procena doktora i pacijenta. Pokušaji da se volumetrijski ili fotografski predstave rezultati tretmana pre i posle intervencije, nisu imali puno uspeha.

Ovi razlozi motivisali su dr ANDREJA GENADIJEVIČA NOVIKOVA, dermatovenerologa i doktora estetske medicine iz Moskve, da razvije  i uvede u kliničku praksu novi sistem za procenu promena deformiteta kože u procesu korekcije starosnih promena i oblikovanja lica, pod nazivom “Medic test”.

Zamolili smo dr Novikova da za portal “Estetike” kaže nešto više detalja o ovom sistemu.

DOKTORE NOVIKOV, ŠTA JE RAZLOG VAŠEG BAVLJENJA OVOM PROBLEMATIKOM KOJA MOŽE PRILIČNO IZMENITI PRAKSU OCENE EFEKATA FILERSKIH, ALI I DRUGIH ANTIEJDŽING TRETMANA?

 – Pre svega činjenica da trenutno ne postoje objektivne metode za procenu rezultata korekcije starosnih promena, oblikovanja lica i volumetrijskog modeliranja – najčešćih procedura koje se sreću u antiejdžing praksi, pa se zato rezultati rada procenjuju prilično proizvoljno.

Postoje različite metode i uređaji za procenu i praćenje stanja kože pre i posle medicinskih intervencija, kao i mnogo pokušaja da se  analizira i proceni stanje kože, da se dijagnostikuje i prati lečenje različitih kožnih patologija, što se sastoji u analizi slika različitih delova  kože kod čoveka. Za procenu rezultata kozmetičkih korekcija tradicionalno se koristi i fotografija, koja je jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda neophodnih za planiranje i procenu rezultata tretmana. Problem je što se fotografisanje pre i posle tretmana po pravilu sprovodi u nestandardizovanim uslovima: koriste se kamere različitog stepena rezolucije i sočiva sa različitim žižnim daljinama, ne poštuju se isti nivoi osvetljenja, a  fotografisanje pre i posle procedure vrši se pod različitim uglovima i sa različite udaljenosti. Zbog svega toga najčešće nije moguće pouzdano proceniti učinke tretmana, tako da su oni isključivo subjektivni, bez objektivnih (numeričkih) indikatora. To je bio razlog da razvijemo i uvedemo u kliničku praksu kompjuterski dijagnostički program, koji je nazvan „Medic Test“.

Ovaj sistem omogućava da pacijentu u pristupačnom obliku, vizuelno demonstrirate pozitivne promene koje se dešavaju nakon tretmana. Uz pomoć ove metode moguće je dobiti numeričke karakteristike u svakom pojedinačnom slučaju nakon korekcije bilo koje anatomske regije.

ŠTA JE POTREBNO DA BI SE OVAJ SISTEM UVEO U ŠIRU UPOTREBU?

To je, pre svega, stvaranje adekvatnih tehničkih uslova: fotografisanje pacijenata treba da se obavlja pod jednakim uslovima, uključujući upotrebu specijalnog sočiva, polarizacionog filtera za smanjenje odsjaja i povećanje zasićenosti boja, eksternog blica, digitalnog SLR-a (single-lens reflex) sa određenom rezolucijom. Osvetljenje u prostoriji pre i posle postupka, gde se vrši fotografisanje, mora biti isto, rastojanje do oblasti interesovanja i ugao pri fotografisanju moraju biti identični, što je ključ za adekvatan rad programa.

Poželjno je da se koristi stativ za fiksiranje kamere na određenoj visini i pod određenim uglom, kako bi se sprečilo „podrhtavanje” kamere, što može dovesti do zamućenih slika. Obrada dobijenih snimaka vrši se na personalnom računaru programom „Medic Test“, što omogućava objektivnu procenu dinamike promena i izračunavanje efikasnosti tretmana (sva prava na ovaj programski proizvod su zaštićena u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, registracija patenta za računare br.2012619770 “Medic Test” od 29.10.12., patent br.2618980 od 11.05.17). U sledećoj fazi planiramo da razvijemo novu verziju programa “Medic Test” u vidu mobilne aplikacije, koja će dodatno pojednostaviti korišćenje ove tehnologije u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Algoritam tehnike, koja se primenjuje je sledeći: nakon što pacijent potpiše saglasnost za obradu ličnih podataka i pristanak na fotografisanje, lekar vrši fotografisanje dogovorene anatomske regije pre korekcije starosnih promena i nekoliko dana nakon toga, u frontalnoj i bočnoj projekciji. Snimanje oblasti, koja nas interesuje treba da se vrši  normalno u odnosu na položaj korigovanog područja tako da je vektor gravitacije usmeren striktno normalno na pod, slika, koja se dobije  prenosi se na personalni računar i obrađuje pomoću programa “Medic Test”.

Pacijent A.

Rezultat korekcije nazolabijalnih bora sa desne strane. Snimljeno u frontalnoj projekciji.

Pacijent A.

Rezultat korekcije nazolabijalnih bora sa desne strane. Slika u desnoj bočnoj projekciji.

Pacijentkinji na slici, staroj 43 godine, urađena je korekcija nazolabijalnih bora filerom na bazi hijaluronske kiseline. Analizom dobijenih fotografija dobijene su sledeće numeričke vrednosti koje karakterišu pozitivnu dinamiku nakon korekcije: nazolabijalne bore  sa desne strane, kada se analizira slika u frontalnoj projekciji, smanjene su za 36,03 % (slika gore), nazolabijalne bore sa desne strane, pri analizi slike u desnoj bočnoj projekciji, smanjene su za 39,8% (slika dole).

KAKVA JE ULOGA DOKTORA NAKON URAĐENOG SNIMANJA?

Princip rada programa “Medic Test”  sastoji se u analizi piksela slike, jer bilo koja slika se sastoji od piksela – najmanjeg logičkog elementa dvodimenzionalne digitalne slike u rasterskoj grafici, pravougaone ili okrugle, koju karakteriše određena boja.

U programu, slika u boji se konvertuje u nijanse sive radi lakše obrade. Svaka bora, kožni nabor ili deformitet kože na slici sa sivim tonovima biće predstavljen tamnijom obojenom površinom, tj. sadrži više tamnih piksela od okolnog područja. Za veću preciznost, program omogućava da za proračun izaberete upravo onu zonu u kojoj je izvršena korekcija. Upoređujući broj tamnih piksela pre i posle medicinskih korekcija u korigovanom području, dobijamo kvantitativni parametar (u procentima) promena u oblasti koja nas zanima.

Program daje tačno pozicioniranje slika pacijenta pre i posle korekcija. Proračun promena u korigovanim zonama preporučuje se da se vrši na desnoj i levoj strani, jer rezultati mogu malo da variraju zbog prirodne asimetrije lica.

Rezultat analize slike može se preneti u štampanom obliku lično pacijentu  ili se može poslati na njegovu e-mail adresu. Ovaj pristup vam omogućava da u pristupačnom obliku (u obliku izveštaja) vizuelno demonstrirate pacijentu pozitivne promene koje se dešavaju nakon tretmana. Objektivna ocena kvaliteta izvršenih korekcija su odgovarajuće numeričke karakteristike (u procentima) dobijene nakon jedne ili više procedura. Takođe, rezultati mogu poslužiti kao portfolio ili se mogu koristiti za naučne publikacije i izveštaje.

Pacijent B.

 Rezultat korekcije bora u zoni suznog kanala. Snimljeno u frontalnoj projekciji.

Pacijent B.

 Rezultat korekcije bora u zoni suznog kanala. Snimljeno u levoj bočnoj projekciji.

Pacijentkinji (56 godina) urađena je korekcija u zoni suzne brazde (zona između donjih podočnjaka i linije nosa) filerom na bazi hijaluronske kiseline. Analiza fotografija pokazuje da je na levoj strani lica dubina suznog kanala  kada se analizira slika u frontalnoj projekciji, smanjena je za 38,03% (slika gore),  dok je smanjenje  pri analizi slike u levoj bočnoj projekciji 35,95% (slika dole).

ŠTA ZA DOKTORA I PACIJENTA ZNAČE OVAKO DOBIJENI REZULTATI?

Pre svega, na osnovu njih i doktor i pacijent mogu lako videti efekat urađenih procedura. Kada se pogledaju gornji primeri vidi se da je u svakom pojedinačnom slučaju zabeleženo smanjenje broja tamnih piksela, što ukazuje na pozitivnu dinamiku izvršenih korekcija, uz procentualni efekat dobijenih rezultata. To jasno govori da su sprovedene procedure dale rezultate i, istovremeno, ukazuje na prilično individualan odgovor pacijenata na kozmetičke korekcije, što u specifičnim kliničkim slučajevima podrazumeva izgradnju strogo individualno orijentisanih šema korekcije koje uzimaju u obzir trajanje terapije, njen tok, tehnike primene i upotrebu preparata tokom tretmana.

……………………………………………………………………………………..

Prednosti “MEDIC TEST” sistema:

-mogućnost merenja cele površine tretirane regije bez ikakvog kontakta sa kožom;

-lekar može očigledno da demonstrira pacijentima napredak promena, izbegavajući subjektivnu analizu, potkrepljujući rezultat kvantitativnim podacima;

-sistem omogućava kvantitativno merenje izraženost terapijskog efekta,  vrednovanje efikasnosti izvršenih procedura;

-sistem je kompaktan i jednostavan za upotrebu;

-dijalog „pacijent – doktor“ potkrepljen vizuelnim slikama i kvantitativnim podacima, značajno povećava nivo poverenja u lekara;

-sistem za procenu promena stanja ljudske kože pomoći će da se potkrepi značaj određenog tretmana, da se prati dinamika promena kao rezultat lečenja, da se proceni rezultat zajedno sa pacijentom i da se izbegne nastanak spornih pravnih  pitanja;

-ova tehnologija će pomoći lekarima da unaprede svoj profesionalni nivo, da formiraju  sopstvene baze podataka o efikasnosti metoda i preparata koje koriste.

……………………………………………………………………………………….

Korišćenje programskog paketa “Medic Test” omogućiće stručnjacima estetske medicine ne samo da vrše merenja bez ikakvog kontakta sa kožom i dobiju objektivne digitalne podatke o rezultatima urađenih tretmana, već će i povećati lojalnost pacijenata i nivo poverenja u doktora. Važna činjenica biće vizuelna demonstracija pacijentu rezultata estetskih tretmana, što će na kraju omogućiti da se izbegnu neosnovane pretenzije, u slučaju da se pojave sporne situacije na dobijeni estetski rezultat.

……………………………………………………………………………………..

Dr Andrej G. NOVIKOV je  spec. dermatovenerologije (subspec. dermatolog-onkolog) i stručnjak za estetsku medicinu.
Član je:
– američke akademije za dermatologiju,
– nacionalne alijanse dermatologa i kozmetologa Rusije,
– nacionalnog društva za mezoterapiju (Rusija)
– udruženja specijalista estetske medicine (Rusija)
– međuregionalne javne organizacije specijalista botulinske terapije (Rusija).

Diplomirao je na Ruskom državnom medicinskom univerzitetu, završio kliničku specijalizaciju u Centralnom istraživačkom institutu za dermatovenerologiju Ministarstva zdravlja Ruske Federacije sa diplomom kožnih i veneričnih bolesti.
Dr Novikov je redovni učesnik naučnih i praktičnih konferencija, simpozijuma, kongresa, seminara i okruglih stolova u Rusiji i inostranstvu. Odradio je mnoge prakse u inostranstvu.
Autor je više od 90 publikacija u naučnim časopisima, zbornicima naučnih radova, masovnim medijima. Autor je monografije „Uloga ultrazvuka u dijagnostici i terapiji karcinoma bazalnih ćelija kože“. Redovno se pojavljuje kao stručnjak za tematske programe na televiziji i radiju.
Autor patenata: metode lečenja karcinoma bazalnih ćelija kože;  sistema za praćenje promena u deformitetima kože; metode praćenja promena deformiteta kože lica i postupak za njeno sprovođenje.
Ima veliko iskustvo u dijagnostici i lečenju kožnih oboljenja, polno prenosivih infekcija, uklanjanju neoplazmi na koži različitim metodama.
Specijalista za konturiranje, upotrebu preparata koji sadrže botulinum toksin-botoks u estetskoj medicini.
Ima dugogodišnje iskustvo u vodećim medicinskim klinikama u Moskvi.
Osnivač i vlasnik „Klinika i  lepota dr Novikov“ (Moskva).

Ptevela sa ruskog: Zlatica Petrović

KONTAKT (NOVI SAD)

 062 854 62 31

Dr Andrej Novikov

Povezani članci

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam