Home Antiejdžing Prof.dr Nenad Stepić: KO MOŽE DA DRŽI EDUKACIJE IZ ANTIEJDŽINGA

Prof.dr Nenad Stepić: KO MOŽE DA DRŽI EDUKACIJE IZ ANTIEJDŽINGA

by Estetska Hirurgija
Sa prof. dr Nenadom STEPIĆEM,  predsednikom SRBPRAS-a i predsednikom Republičke stručne komisije za antiejdžing medicinu razgovarali smo o zakonskim promenama koje su početkom septembra precizno odredile ko može da drži edukacije u oblasti antiejdžinga i kome su te edukacije namenjne.

Profesore, sa kakvim ciljevima su donete najnovije izmene Pravilnika o pružanju antejdžing usluga i ko su bili stručnjaci koji su na tome radili?
– Zadatak Komisije bio je da sagleda sve primedbe stručne javnosti na postojeći pravilnik iz 2020. godine koji je donet na predlog tadašnjeg sastava republičke stručne komisije, odnosno njene podgrupe za antiejdžing. Izmene su išle u pravcu zahteva da se edukacija iz ove oblasti omogući širem krugu lekara i stomatologa, bukvalno svima, kao i da reguliše ko i na koji način može vršiti edukaciju iz ove oblasti kako bi lekari koji obavljaju antiejdžing procedure bili pravilno osposobljeni za samostalni rad u skladu sa zakonom.
Sastav Komisije bio je i stručan i reprezentativan za ovu oblast medicine: u nju su, pored mene kao predsednika Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju-SRBPRAS i predsednika Komisije, ušli i prof. dr
Dušan Škiljević predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, prof. dr Nataša Dragašević, specijalista neurolog,
dr Nevenka Dokmanović, spec. dermatovenerolog, mr. sc. med. Svetlana Vesanović, spec. plastične hirurgije i stalni
sudski veštak. Dakle, tri profesora Medicinskog fakulteta, ujedno i dva predsednika nacionalnih udruženja plastičnih
hirurga i dermatovenerologa, kao i dve koleginice koje se bave isključivo privatnom praksom, bili su garancija stručnosti Komisije i njene sposobnosti da pokrije sve segmente ove oblasti.

Koje su najznačajnije izmene koje je Komisija donela i koje su stupile na snagu krajem septembra?
– Najznačajnije promene su svakako u pogledu toga ko može da drži edukaciju, ko može biti polaznik edukacije i
koje procedure predstavljaju estetski antiejdžing i koje izvodi isključivo lekar ili stomatolog u registrovanoj ordinaciji.
Izmenama tzv. Priloga 2, postojećeg Pravilnika jasno je definisano da edukatori mogu biti specijalisti plastične
hirurgije i dermatovenerologije sa pet i više godina specijalističkog staža, odnosno specijalisti maksilofacijalne hirurgije
i neurologije sa pet godina spec. staža za određene procedure propisane pravilnikom.
Ovakvu odluku doneli smo na osnovu činjenice da specijalisti sa pet godina iskustva mogu biti mentori na specijalizacijama bez obzira na to što nisu nastavnici na Medicinskom fakultetu kako je bilo definisano ranijim Pravilnikom.
Bilo je predloga da i dalje ostane odredba da samo asistenti i nastavnici iz oblasti medicinskih nauka mogu biti edukatori, ali je Komisija zauzela stav da bi se time značajno smanjio broj edukatora, a i bilo bi onemogućeno da veći
broj lekara pohađa edukacije.
Kao što sam već napomenuo, cilj nam je bio da izmenama omogućimo velikom broju lekara da se bave estetskim
antiejdžing procedurama, i time suzimo prostor za rad nadrilekara i osoba koje nisu medicinske struke da se bave
antiejdžingom.
Posebno moram da naglasim da je tokom izrade ovih izmena bilo velikih pritisaka određenih interesnih grupa kako
bi se lista edukatora proširila, ali smo uz svesrdnu pomoć Ministarstva zdravlja i ministra Zlatibora Lončara doneli
izmene koje u potpunosti garantuju sigurnost pacijenata i zaštitu same struke, što je bio i osnovni cilj.

___________________________________________________________________

Svaki lekar i stomatolog nakon položenog stručnog ispita

može započeti da se obučava za primenu

estetskog antiejdžinga.

___________________________________________________________________

Postojećim izmenama jasno su definisane antiejdžing procedure koje se mogu izvoditi u lekarskim ordinacijama. Da li je tu bilo nekih izmena?
– Da, unete su nove odredbe, recimo iz pravilnika je izbačena dermoabrazija kao procedura estetskog antiejdžinga,
s obzirom na to da je to čisto hirurška procedura i njome se mogu baviti isključivo specijalisti plastične hirurgije. S druge
strane, u antiejdžing procedure uvrštena je PRP-terapija plazmom obogaćenom trombocitima, kako bi se jasno stavilo do znanja da je to medicinska, a ne kozmetološka procedura, i da ona sa sobom nosi određene rizike koji se svode na minimum ukoliko je radi osposobljeni doktor u lekarskoj ordinaciji ili poliklinici.

Druga velika novina je širenje kruga potencijalnih polaznika edukativnih kurseva iz estetske antiejdžing medicine. Koji su razlozi uticali na takvu odluku?
– Dosadašnjim pravilnikom bilo je propisano da svaki lekar ili stomatolog sa tri godine radnog iskustva može biti
polaznik edukacije nakon čijeg završetka može započeti sa samostalnim radom. Mišljenje svih članova Komisije bilo je
da tri godine radnog iskustva ne sme biti uslov. Kako se sa bilo kojom specijalizacijom može krenuti nakon položenog
stručnog ispita, nismo videli razlog zašto bi u slučaju antiejdžing procedura radno iskustvo moralo biti uslov.
Da budem do kraja jasan, svaki lekar i stomatolog nakon položenog stručnog ispita može započeti sa edukacijama iz
oblasti estetskog antiejdžinga.

___________________________________________________________________

ODOBRENE PROCEDURE U OBLASTI ESTETSKE ANTIEJDŽING
MEDICINE I KO MOŽE DA RADI KAO EDUKATOR

1.Tehnike nadoknade volumena kože, potkože i sluzokože u cilju uklanjanja znakova starenja
(injektiranje dermalnih filera) – spec. plastične hirurgije, spec. dermatovenerologije i spec. maksilofacijalne hirurgije sa najmanje pet godina iskustva.
2. Primena botulinum toksina (korekcija bora) – spec. plastične hirurgije, spec. dermatovenerologije
i spec. neurologije-neuropsihijatrije sa najmanje pet godina iskustva.
3. Minimalno invazivne tehnike liftinga lica (lifting nitima) – spec. plastične hirurgije, spec. dermatove-
nerologije.
4. Krvna plazma obogaćena trombocitima – tehnike injektiranja u estetskoj medicini (uklanjanje znakova starenja na koži lica i tela) – spec. plastične hirurgije, spec. dermatovenerologije.
5.Mezoterapija (primena u estetskoj antiejdžing medicini i primena u terapijske svrhe) – spec. plastične hirurgije, spec. dermatovenerologije.
6. Hemijski piling, srednje duboki i duboki – spec. plastične hirurgije, spec. dermatovenerologije.
7. Elektromagnetna zračenja i laser (primena u estetici) -– spec. plastične hirurgije, spec. dermatovenerologije, spec. fizikalne medicine sa najmanje pet godina iskustva.

___________________________________________________________________

Povezani članci

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam