Home Doktori - Estetska Hirurgija Prof. dr Milan Jovanović

Prof. dr Milan Jovanović

by Estetska Hirurgija
spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Šef Katedre za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

AKADEMSKA KARIJERA
1991. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
1995.Magistar medicinskih nauka iz oblasti Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tema:
“Vaskularizacija režnja tensora fasciae latae”, mentor: Prof. dr Miodrag Karapandžić.
1998. Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
2007. Doktor medicinskih nauka iz Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tema: Starenje lica, mentor: Prof. dr Miodrag Colić.

PROFESIONALNA PEDAGOŠKA KARIJERA
1999. Izabran je u zvanje Asistenta za predmet Hirurgija za naučno nastavnu bazu Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2009. Izabran je u zvanje Docenta za predmet Hirurgija za naučno nastavnu bazu Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2009. Izabran je za šefa Katedre za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2014. Izabran je u zvanje Vanrednog profesora za predmet Hirurgija za naučno nastavnu bazu Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2019. Izbor u zvanje Redovnog profesora za predmet Hirurgija za naučno nastavnu bazu Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

PROFESIONALNA STRUČNA KARIJERA

1991. Zasnovao radni odnos na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, gde je i dalje u stalnom radnom odnosu (28 godina radnog staža).
1998. Potpisuje ugovor o dopunskom radu do 1/3 radnog vremena sa privatnom klinikom “Galathea” gde je radio pod ugovorom do 2009 godine.
1999. Postavljen za načelnika Odeljenja za rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
2000. Postavljen za načelnika Odeljenja za opekotine sa intenzivnom negom, Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
2007. Postavljen za načelnika Odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju, Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS.
2009. Potpisuje ugovor o dopunskom radu sa privatnom Bolnicom MSB (Medicinski sistem Beograd) gde radi do 1/3 radnog vremena.
2013. Postavljen za direktora Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS, Beograd, na čijoj se poziciji još uvek nalazi.

 

 

 

ČLANSTVO U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA
SRBPRAS, ISAPS, IPRAS, BAPRAS
ASAPS – American Society of Aesthetic Plastic Surgery

PROFESIONALNA NAUČNA KARIJERA
Naučnim radom prof. dr Jovanović je počeo da se bavi još od ranih studentskih dana, kada je počeo da objavljuje prve samostalne radove. Autor je poglavlja u četri udžbenika i jednoj monografiji i do sada je objavio 433 rada koji su štampani u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i prezentovani na međunarodnim i domaćim kongresima. Ima objavljene radove u celosti (in extenso) u najeminentnijim svetskim časopisima iz oblasti plastične hirurgije i to:
1.Plastic and Reconstructive Surgery IF 3,946
2.Aesthetic Surgery Jurnal IF 2,502
3.Aesthetic Plastic Surgery IF 1,484
4.J Plasti Reconstructive Aesthetic IF 1.235
5.Facial Plastic Surgery IF 0,761
6.European Journal of Plastic Surgery
Ukupna citiranost svih radova prof. dr Milana Jovanovića je veća od 50 puta i h index 4 prema indexnoj bazi SCOPUS.
Autor je patenta iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije: „Specijalno konstruisani lenjiri za dizajniranje Limbergovog režnja (Specially designed ruler for design of the Limberg flap)“ zaveden u Zavodu za intelektualnu svojinu pod brojem P-208/04.

NAGRADE I POHVALE

2004. Prva nagrada za najbolji rad pod nazivom:
“Personal Approach to the Correction of Prominent Ears” na kursu ISAPS-a u “Galathea” klinici (komisija: Claudio Cardoso de Castro – Brazil; Bruce F. Connell – USA; Bahman Guyuron – USA; Mutaz B. Habal – USA; Brian M. Kinney – USA; Yann Levet – France; Malcolm Paul – USA; Luiz S. Toledo – Brazil.
2014. dobitnik je „Nagrade grada Beograda za najvrednija dostignuća u 2013 godini“, kao jedan od autora u knjizi: Maksimović Ž. i saradnici, Hirurgija za studente medicine, CIBID Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu.

Nulla dies sine operatione!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nijedan dan bez operacije!

UVEĆANJE GRUDI

UVEĆANJE I PODIZANJE GRUDI

TOTAL BODY LIFT

PRE (LEVO) I TRI GODINE POSLE URAĐENOG FULL FACE-LIFTINGA

PRE (LEVO) I TRI GODINE POSLE FEJS-LIFTINGA

 

KOREKCIJA NOSA

TOTALNA REKONSTRUKCIJA NOSA

PRE (levo) i sedam dana POSLE (desno) od operacije paraliza facijalis: pacijent zviždi (metoda je objavljena u časopisu Plastic Reconstructive Surgery).

……………………………………………………………………………………………………..

Prof. dr Milan Jovanović, specijalista je plastične, rekonstruktivne i estetske hirugije. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i predaje u osnovnoj nastavi studentima Medicinskog fakulteta pete godine na predmetu Hirurgija-plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, kao i na poslediplomskoj nastavi doktorima na specijalizaciji iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Šef je Katedre za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik komisije za polaganje specijalističkog ispita iz oblasti Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Osnovne njegove karakteristike su: znanje, rad, profesionalnost i izuzetna manuelna sposobnost. Ceo svoj život posvetio je plastičnoj hirurgiji koja mu je ujedno i profesija i hobi. Visoko se specijalizovao za estetsku hirurgiju koja ujedno i predstavlja jedan od centralnih oblasti delovanja njegove profesije.

Prof. dr Milan Jovanović ima 29 godina hirurškog iskustva sa ogromnim brojem obavljenih operacija. Osnovno njegovo geslo je: „Da nijedan radni dan ne prođe bez operacije!

Sve operacije izvodi lično i samostalno, kao i kontrole i praćenje svojih pacijenata, kojima je vrlo privržen.

Povezani članci

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam