Veniri ili luminiri? Dve vrste porcelanskih ljuspica koje se postavljaju na prednju stranu zuba da bi se postigli estetski efekti, biraju se prema različitoj indikaciji: kod pacijentkinje o kojoj je reč, luminiri su bili izbor, kako se ne bi brušili zubi.Naredni primer dobro ilustruje uspešnu saradnju estetskog stomatologa i terapeuta specijalizovanog za estetske intervencije na licu primenom hijaluronskih filera.
Pacijentkinja je želela da izmeni oblik i veličinu svojih zuba uz promenu boje (želela je da oni budu izuzetno beli), ali je, pored toga, želela da koriguje oblik i volumen usana.

ŽELJA PACIJENTA:

  • promena oblika i veličine zuba
  • izuzetno beli zubi
  • korekcija volumena usana

PREDLOG LEKARSKOG TIMA:

Za promenu oblika i veličine zuba: fasete - luminiri

Treba napomenuti da je pacijentkinja bila mlada osoba koja nije želela da joj se prirodni zubi bruse, niti da se u bilo kom smislu narušava njihov integritet. Za takav zahtev postoji jasna indikacija – luminiri –porcelanske ljuspice izrađene na osnovu uzetog otiska zuba bez brušenja, anestezije, trauma. Otisak se šalje u tehniku gde se luminiri izrađuju i u sledećoj poseti bivaju fiksirani pacijentu na prednju površinu zuba.

 Za postizanje izuzetne beline zuba: luminiri najsvetlije boje

Luminiri zbog svoje gracilnosti i tananosti ne mogu svojom belinom dostići venire. Veniri se postavljaju na zube koji su izbrušeni s prednje strane 2 mm, pa tako, dobijajući na prostoru, mogu biti u preseku deblji od luminira, te se njima može postići vanstandardna nijansa. O belini zuba ne raspravljamo ovom prilikom, mada je naš savet pacijentima da teže prirodnosti, iako u današnje vreme proizvođači izbacuju na tržište sve belje nijanse.  

Nekad je luminirima nemoguće postići željeno, pa se stomatolog opredeljuje za drugo terapijsko rešenje. Najčešće su to veniri ili, pak, krunice, kao i kombinovani radovi.

Našoj pacijentkinji su postavljeni porcelanski luminiri i to najsvetlije boje (B1 po standardnom Vita ključu), koji skladno uokviruju senzualno preoblikovane usne.

Za korekciju oblika i volumena usana: hijaluronski fileri

U skladu s fizionomijom njenog lica, iskusni terapeut odredio je količinu hijaluronske kiseline koju je trebalo ubrizgati i način na koji će se aplikovati kako bi se oblik i volumen usana približio željenom idealu

Na fotografijama desno, pacijentkinja pre i posle ugradnje luminira i povećanja usana u ordinaciji Medenta. 


www.me-denta.com
Novopazarska (Sime Miloševića) 14/1
Beograd
Tel:+381 (0)11 344-00-17

ESTETIKA
ehk31 mala

Časopis izlazi 4 puta godišnje
Mart, jun, septembar, decembar

Uslovi oglašavanja
Pišite nam
Naručite brojeve

Telefoni za informacije:
011/303 4306 (9-15 h)
063/ 8543 662 (non-stop)
STOMATOLOGIJA

krunice
veniri
implantati
beljenje zuba
podizanje desni
ortodoncija

TRAJNA ŠMINKA

obrve
kapci
usne