Šta je fascija i kakav je to pristup?

Fascija je mišićna opna koja pokriva veliki grudni mišić. U donjem polu dojke je tanja oko 0,5-1,0 mm i čvrsto je srasla za mišić, dok je u gornjem polu deblja i do 3 mm i vezana za mišić vezivnim tkivom pa je i sama preparacija u tom delu znatno olakšana. Fascija je građena od čvrstog vezivnog tkiva pa, s jedne strane, daje odličan pokrivač za implantat, a, s druge strane, zbog svoje veze sa tkivom dojke omogućava odličan potporni mehanizam za podizanje tkiva dojke.

Operacija - hirurška tehnika

Supfascijalni položaj implantata je moguć kroz sva tri operativna pristupa: aksilarni, periareolarni i submamarni pristup. Operativna tehnika, naročito u donjem polu dojke, mora biti izuzetno pedantna, jer je u tom delu fascija srasla za mišić pa je preparacija otežana. U napravljeni odgovarajući „džep” postavlja se implantat, bilo okrugli, bilo anatomski, u zavisnosti od konstitucionalnih karakteristika i dogovora sa pacijentom.

Postoperativni period

Ono što je najvažnije jeste činjenica da su kod supfascijalnog položaja implantata bolovi znatno manjeg intenziteta nego kod položaja implantata ispod mišića. Takođe je preporučljivo nošenje kompresivnog grudnjaka u trajanju do dve nedelje.

Komplikacije

Moguće komplikacije ne razlikuju se od komplikacija koje se javljaju prilikom ostalih vrsta augmentacionih mamoplastika o čemu treba razgovarati sa izabranim hirurgom.
 
Pre i posle subfascijalnog povećanja grudi, dr Siniša Kojić

Zaključak dr Kojića: -Na osnovu dosadašnjih supfascijalnih augmentacija, mogu reći da ovaj pristup, uz pravilno izvedenu tehniku i dobar izbor implantata, daje odlične estetske rezultate, pogotovo ako pođemo od činjenice da normalna dojka leži na mišiću, a ne ispod njega.
 
Gotovo nevidljivi ožiljak i elastičnost i prirodno pomeranje grudi kod iste pacijentkinje.

Kontakt: www.stmedica.com 

ESTETIKA
ehk31 mala

Časopis izlazi 4 puta godišnje
Mart, jun, septembar, decembar

Uslovi oglašavanja
Pišite nam
Naručite brojeve

Telefoni za informacije:
011/303 4306 (9-15 h)
063/ 8543 662 (non-stop)
STOMATOLOGIJA

krunice
veniri
implantati
beljenje zuba
podizanje desni
ortodoncija

TRAJNA ŠMINKA

obrve
kapci
usne