PRIRODNI NAČIN POVEĆANJA GRUDIŽene koje su želele da promene veličinu i oblik svojih grudi imale su na raspolaganju svega nekoliko opcija. Postojali su hirurška augmentacija dojke, tablete ili kreme, kao i grudnjaci sa umecima.

BRAVA sistem sada pruža ženama mogućnost da na prirodan način povećaju tkivo dojki, sa garantovanim rezultatima, u privatnosti svog doma.

NAUČNA OSNOVA BRAVA SISTEMA: BRAVA funkcioniše tako što vrši blagi pritisak (trodimenzionalno vučenje) na dojke i kada se on održava dovodi do stvaranja novog tkiva dojke. Ova tehnika, poznata kao tkivna ekspanzija nije nova, nov je samo način primene. U poslednjih 30 godina u medicini se koristi isti naučni princip za rast tkiva u nekoliko procedura, koje uključuju rekonstrukciju dojke i produženje ekstremiteta. BRAVA, sa svojim brojnim patentima, jeste nova tehnika zbog toga što koristi princip nehirurškog rasta mekog tkiva dojke. BRAVA sistem uvećanja i oblikovanja dojki predstavlja jedini medicinski uređaj koji koristi in vivo tkivni inženjering u estetske svrhe.

U prvoj fazi nošenja, inicijalno povećanje koje se uočava posledica je prvenstveno otoka, sa veoma malom količinom trajnog rasta tkiva. Međutim, nastavkom primene BRAVA sistema počeće polagani stvarni rast tkiva, da bi se na kraju tretmana postigla veća proporcija stvarnog tkivnog rasta u odnosu na otok. Ovaj BRAVA ciklus rasta prikazan je na sledećem grafikonu.

KAKO FUNKCIONIŠE BRAVA? Svakodnevnim nošenjem BRAVE, najmanje 10 sati, primetićete da vaše dojke postaju otečene i uvećane. Kada skinete sistem (14 sati), otok opada i dojke se smanjuju. U stvari, svaki dan kada postavite BRAVA sistem, pa ga potom skinete, vi prolazite kroz BRAVA ciklus rasta. Kako prolaze nedelje i svakoga dana se ponavlja proces i polako ćete primetiti da čak i kada je aparat duže vreme skinut nema više znatnijeg smanjenja volumena dojki. To znači da je počeo stvarni rast tkiva, uz prateći otok. Veličina rasta je oko kap na dan. Znaćete da ste na sredini tretmana kada, pre stavljanja sistema za sledeći ciklus od 10 sati, povećanje koje vidite predstavlja konačnu veličinu koju želite.

Sa BRAVA sistemom rast se odnosi na celu površinu dojke. Brava je kreirana za povećanje tkiva dojke u svim pravcima, dok efekat gravitacije jedino vuče nadole, dovodeći do uleganja dojke.

KAKO SISTEM IZGLEDA: BRAVA starter sistem sastoji se iz dve polučvrste korpe sa specijalno dizajniranim silikonskim ramovima i sofisticiranim minikompjuterom, nazvanim SportBox, koji proizvodi i održava pritisak unutar korpi. Sportski grudnjak je takođe uključen u komplet da bi držao korpe i SportBox u mestu. Sistem takođe uključuje dodatke i uputstvo.

SportBox predstavlja mozak BRAVA sistema i ima nekoliko značajnih funkcija. Sadrži senzor koji konstantno reguliše optimalni pritisak unutar kupola. Mala pumpa lagano izbacuje vazduh iz kupola da bi kreirala vakuum, dok kompjuterski čip beleži vreme nošenja sistema, kao i pritisak unutar kupola. On takođe čita i piše ove informacije koje možete prebaciti na kol centar naše poliklinike putem telefonske linije. To omogućava da vidite tip nošenja, kao i grafikon vašeg napredovanja. Ovo nam pomaže da odgovorimo na bilo koje pitanje koje imate u vezi sa individualnom primenom. Sistem takođe sadrži i bateriju sa sistemom za punjenje.

Korpe stižu u različitim dimenzijama. Vašu veličinu ćete odrediti na osnovu oblika vašeg tela, u dogovoru sa našim specijalistom. Tokom povećanja grudi biće vam potrebne veće korpe koje će se prilagoditi novom rastu i pomoći vam da postignete dodatne rezultate.

KOLIKO SE POVEĆANJE DOBIJA: Korišćenjem BRAVA sistema dobija se trajno povećanje dojki od 0,5 do 2 veličine, odnosno broja grudnjaka. Rezultati variraju zavisno od individualnih bioloških faktora, učestalosti nošenja i dužine primene. Da biste postigli veći rast neophodno je duže nošenje BRAVA sistema.

Da bi se postiglo povećanje dojki za jedan broj grudnjaka (100 cc) neophodno je najmanje 10 nedelja održavanog neprekidnog tretmana, najmanje 10 sati dnevno.

SIGURNOST BRAVA SISTEMA: BRAVA sistem je siguran i efikasan način povećanja tkiva dojki. Naime, u kliničkim studijama, jedini neželjeni efekat tokom primene sistema bile su kožne reakcije na proizvod.

 

BRAVA I TRANSFER VLASTITE MASTI

Brava omogućava veće povećanje grudi i veći procenat preživljavanja presađene masti

Dr Rodžer Kouri, tvorac BRAVA sistema, primenio ga je i na povećanje dojki vlastitom mašću, zbog činjenice da primena spoljnog tkivnog ekspandera, što je suština BRAVA sistema, povećava veličinu i prokrvljenost prostora u koji se želi plasirati mast. To omogućava transplantaciju većih količina masti i veći procenat njenog preživljavanja nego kod klasičnih metoda presađivanja masti.

Prethodnom primenom spoljne ekspanzije tkiva dojke stvara se veći, bolje prokrvljeni primajući prostor, što je preduslov za veći uspeh augmentacije dojki, sa sigurnijim rezultatima.

„Trenutne rasprave oko poboljšanja rezultata transplantacije masti fokusirane su na metode atraumatskog uzimanja, obrade i plasiranja masti, kao i na ulogu stem ćelija i drugih dodatnih faktora kojima se optimalizuje preživljavanje transplantata masti. Međutim, u njima se ignoriše značaj optimalnih uslova na spoju grafta i recipijenta.

Uspešna transplantacija masti zahteva oprez u svim fazama, pošto svaka od njih, sama po sebi, predstavlja ograničavajući korak, te ukoliko je cilj plasiranje grafta sa velikom zapreminom masti, onda i primajuće mesto mora biti proporcionalnih dimenzija”, kaže dr Kouri .

Dr Kouri je započeo prospektivnu studiju gde je korišćena 3-D volumetrijska analiza serijskih snimaka magnetne rezonance da bi se procenili efekti ekspanzije, kao i njen uticaj na uspeh procedure transplantacije masti. Rezultati su obezbedili potvrdu koncepta, dokazujući uzročno-posledičnu povezanost između dužine nošenja ekspandera i povećane dimenzije i prokrvljenosti primajućeg prostora, kao i postignutog volumena augmentacije posle graftovanja masti.

Prikupljeni podaci objavljeni su u majskom broju referentnog stručnog žurnala (Brava and autologous fat transfer is a safe and effective breast augmentation alternative: results of a 6-year, 81-patient, prospective multicenter study. Plast Reconstr Surg. 2012 May;129(5):1173-87). Studija je pokazala snažnu linearnu korelaciju između preoperativne ekspanzije recipijentnog mesta i volumena augmentacije dojke. Među 71 pacijentkinjom koje su preoperativno nosile BRAVA aparat, prosečan volumen augmentacije nakon 12 meseci praćenja iznosio je 233 ml po dojci, što predstavlja preživljavanje grafta od 82 odsto.

Ovakvi rezultati razlikuju se u značajnoj meri od ranije objavljenih serija u kojima su učestvovale žene kojima je urađena augmentacija dojki vlastitom mašću, ali bez prethodne ekspanzije, a koje su uzete kao kontrolna grupa. Kod žena bez prethodne ekspanzije, prosečni volumen augmentacije nakon 12 meseci praćenja iznosio je samo 134 ml po dojci, dok je preživljavanje masti bilo samo 55 procenata.

Autor tekstam mr sc. med. dr Vladimir Stojiljković, spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, konsultant u Poliklinici „Dr Drašković”- Dr Stojiljković je u sklopu obuke za korišćenje BRAVA sistema, boravio je u bolnici u Majamiju, gde je u operacionoj sali sa dr Kourijem potpuno ovladao ovom procedurom i stekao sertifikat instruktora za region Balkana.www.povecanjegrudi.rs

 

 

 

Autor dr Vladimir Stojiljković   Štampa
ESTETIKA
ehk31 mala

Časopis izlazi 4 puta godišnje
Mart, jun, septembar, decembar

Uslovi oglašavanja
Pišite nam
Naručite brojeve

Telefoni za informacije:
011/303 4306 (9-15 h)
063/ 8543 662 (non-stop)
STOMATOLOGIJA

krunice
veniri
implantati
beljenje zuba
podizanje desni
ortodoncija

TRAJNA ŠMINKA

obrve
kapci
usne