Svaka  estetska operacija, ali i sve manje invazivne estetske intervencije zahtevaju neke vrstu anestezije: od opšte do lokalne.  Saznajte koju vrstu anestezije zahteva intervencija koju želite da uradite.
anestezija pribor
OPŠTA ANESTEZIJA

Kod opšte anestezije bolesnik gubi svest ili, kako se laički kaže, „spava“, a za njeno izvođenje koriste se intravenski i/ili isparljivi anestetici. Kada bolesnik zaspi, on prestaje da diše i celokupnu kontrolu nad njim preuzima anesteziolog. Zadatak anesteziologa je da bolesnika, uvedenog u opštu anesteziju, intubira (postavi plastičnu cevčicu-tubus u traheju) i poveže sa aparatom za anesteziju koji će disati umesto bolesnika za vreme operacije.
Pacijenti obično pitaju koliko traje anestezija i boje se da će se probuditi prerano. Treba znati da anestezija traje onoliko dugo koliko to anesteziolog odredi, jer on je taj koji je glavni i koji upravlja anestezijom. On je taj koji je produžava ili skraću­je, koji je prilagođava dužini trajanja operacije.
U OPŠTOJ ANESTEZIJI SE RADE:
• Operacije grudi (uvećanje, smanjenje, podizanje)
• Operacije nosa
• Operacije polipa sinusa
• Operacije vilice
• Abdominoplastika (zatezanje kože stomaka)
• Ugradnja silikonskih proteza u predelu zadnjice
• Liposukcija većih površina, vrata i lica
• Operacije koje se izvode na muškim i ženskim genitalijama

KO JE OVLAŠĆEN DA DAJE OPŠTU ANESTEZIJU?

Opštu anesteziju ovlašćen je da daje isključivo lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom. On kontroliše sve vitalne parametre, kao što su arterijski pritisak, srčana frekvenca, ritam rada srca, disanje. On održava i uspavanost bolesnika pomoću lekova, sprečava da bolesnik oseti bol tokom operacije i, naravno, treba bole­snika i da izvede (probudi) iz anestezije.

REGIONALNA (SPINALNA ILI EPIDURALNA) ANESTEZIJA

U regionalnu anesteziju spadaju centralni i periferni bloko­vi. Centralni blokovi su spinalna i epiduralna anestezija, dok u periferne blokove spadaju blokovi većih nervnih spletova (pleksusa). Blokadom velikih nervnih pleksusa jednom injekcijom lokalnog anestetika se anestezira cela ruka ili noga ili neki drugi region tela. Primenom spinalne ili epiduralne anestezije na određe­nom nivou kičmene moždine, anestezira se ceo donji deo tela. Veoma popularna epiduralna anestezija, u toku porođaja omogućava ženi da ne oseća bolove, ali da može normalno da pokreće noge i da se napinje. To omogućuje primena takozvanog diferencijalnog bloka kojim se blokiraju samo ona nervna vlakna koja prenose bol od periferije ka mozgu, dok se ona kojima se pokreću mišići ne blokiraju. Epiduralna anestezija se najlakše podnosi i praćena je veoma malim brojem komplikacija.
U REGIONALNOJ ANESTEZIJI SE RADI:
• Liposukcija na donjim ekstremitetima i donjem delu stomaka
• Operacije na muškim i ženskim genitalijama

LOKALNA ANASTEZIJA (TOPIKALNA ILI INJEKCIJAMA)

Lokalni anestetici su hemijska sredstva kojima se postiže reverzibilna lokalna anestezija uz očuvanje svesti. Lokalna anestezija podrazumeva farmakološko izazivanje neosetlji­vosti u jednom delu tela privremenim prekidom sprovođe­nja impulsa kroz nerv ili inhibicijom razdražljivosti nervnih vlakana. Ona deluje u predelu tela u koji se ubrizga lokalni anestetik. Sa tom vrstom anestezije se najčešće susrećemo kod zubara. Koristi se i za skidanje manjih promena na koži, liposukciju manje površine tela, korekciju ušiju i kapaka… U zavisnosti koji se anestetik ubrizga, lokalna anestezija deluje od 45 do 360 minuta.
U LOKALNOJ ANESTEZIJI SE RADI:
• Uvećanja usana (pomoću kreme koja sadrži anestetik)
• Odstranjivanja mladeža, bradavica i drugih manjih promena na koži (lokalni anestetik se pomoću igle ubrizga u okolinu te promene)
• Korekcije ušiju i kapaka


LOKALNA ANESTEZIJA SA SEDACIJOM (ANALGOSEDACIJA)

Analgosedacija je reč koja se dosta često koristi kada se govo­ri o anesteziji u estetskoj hirurgiji. Ona označava istovremenu intravensku upotrebu analgetika (lekovi koji deluju protiv bola, najčešće opioidi) i sedativa (lekovi koji treba da umire bolesnika). Analgosedacija je dodatak lokalnoj anesteziji sa kojom ostvaruje izvrsne uslove za rad lekara, kao i komfor bolesnika.
Lokalnom anestezijom omogućava se odsustvo bola, a intravenskom primenom sedativa ili anestetika u malim doza­ma pacijent se psihički i ostaje uspavan  dok on sam diše. U ovoj kombinaciji ključnu ulogu ima dobro data lokalna anestezija koja sprečava da bolesnik oseti bol, a onda se on veoma lako održava uspavanim. Buđenje iz ane­stezije je veoma brzo i prijatno, bez sećanja na događaje koji su se desili pod anestezijom.
U LOKALNoj ANESTEZIJA SA ANALGOSEDACIJOM SE RADE:
• Operacije gornjih i donjih kapaka
• Korekcije ušiju
• Lipofiling
• Fejs lifting (zatezanje kože lica)
• Liposukcija vrata i lica 
 
ESTETIKA
ehk31 mala

Časopis izlazi 4 puta godišnje
Mart, jun, septembar, decembar

Uslovi oglašavanja
Pišite nam
Naručite brojeve

Telefoni za informacije:
011/303 4306 (9-15 h)
063/ 8543 662 (non-stop)
STOMATOLOGIJA

krunice
veniri
implantati
beljenje zuba
podizanje desni
ortodoncija

TRAJNA ŠMINKA

obrve
kapci
usne