Za estesko-rekonstruktivne operativne zahvate ovakve vrste neophodni su potkoleni implantati.
Na tržištu postoje dve vrste implantata, anatomski i vretenasti, prvi u tri, a drugi u šest veličina. Koji ce se od implantata koristiti zavisi od dužine potkolenice, kvaliteta tkiva, konstitucije i željenog oblika.

PREOPERATIVNA PRIPREMA. Najvažniji detalj preoperativne pripreme je izbor i odredivanje veličine i zapremine implantata. Neadekvatna procena neizbežno dovodi do neželjenih efekata i komplikacija.

OPERATIVNA TEHNIKA. Operativni zahvat se izvodi na pacijentu koji se postavi u ležeći položaj na trbuhu (položaj pronacije), u opštoj ili spinalnoj anesteziji. Kroz minimalni rez dužine četiri centimetra koji se pravi u potkolenoj jami pristupi se mišićnoj fasciji koja se otvori i potom specijalnim separatorima odvoji od mišića, čime se napravi džep odgovarajuće velicine u koji se ubaci potkoleni implantat. Operacija traje oko jedan sat. (na fotografijama dole, pre i posle operacije - ubacivanja potkolenih implantata, pacijenti dr Siniše Kojića)                                            

POSTOPERATIVNI PERIOD. Ovaj period karakterišu postoperativni bolovi koji su u prva 2-3 dana nešto jačeg intenziteta, pa ih je potrebno ublažiti analgeticima, ali već nakon tog perioda su slabijeg intenziteta i dozvoljavaju lagane kretnje koje se mogu intenzivirati u naredne dve nedelje. Šest nedelja posle operativnog zahvata može se govoriti o definitivnom rezultatu, a pacijentove kretnje su fiziološke. To je ujedno i period kada se može početi sa većim naprezanjima zadnje lože potkolenice, pojačanim hodom, pa i laganim trčanjem.

KOMPLIKACIJE. Kao i kod ostalih operativnih zahvata u kojima se koriste implantati moguće komplikacije su infekcija i krvarenje (izuzetno retko), ali i neadekvatan položaj implantata (distorzija ili rotacija implantata).                                     
Primeri iz prakse dr Siniše Kojića,


Kontakt:Bolnica StMedica
Kumodraška 241v, Beograd
Tel. 011/246 06 97
www.stmedica.com 

 

ESTETIKA
ehk31 mala

Časopis izlazi 4 puta godišnje
Mart, jun, septembar, decembar

Uslovi oglašavanja
Pišite nam
Naručite brojeve

Telefoni za informacije:
011/303 4306 (9-15 h)
063/ 8543 662 (non-stop)
STOMATOLOGIJA

krunice
veniri
implantati
beljenje zuba
podizanje desni
ortodoncija

TRAJNA ŠMINKA

obrve
kapci
usne