Uspešna operacija gornjih kapaka počinje detaljnim razmatranjem njihove relacije u odnosu na obrve, čelo, kao i na gornju ivicu očne duplje. Takođe, prilikom planiranja operacije donjih kapaka moraju pažljivo da se prouče promene koje je uzrokovalo starenje u predelu srednje regije lica, a sve vreme treba da se ima na umu savremeni koncept lepote lica.

Više od ostalih estetskih operacija na licu, operacija očnih kapaka zahteva postizanje suptilnog odnosa izmedu forme i funkcije. 

Zbog toga ove operacije zahtevaju izuzetno pažljivo planiranje i poznavanje anatomije, a pri izboru metoda hirurg nikako ne sme da se fokusira na jedan, već da iz široke lepeze odabere onaj metod koji je u skladu sa anatomskim i histološkim promenama koje nastaju s godinama.

Kapci. Promene koje na licu donosi starenje obično su najviše izražene u predelu kapaka. Shodno tome koja je histološka struktura više zahvaćena znacima starenja ili je primarno anatomski izmenjena, postoji nekoliko tipova deformiteta. Hirurg mora da prepozna da li je došlo do opuštanja kože na kapcima, da li postoji višak masnog tkiva oko očne jabucice u očnoj duplji ili je preterano razvijen orbikularni mišic koji se nalazi odmah ispod kože, te formira kesice u predelu donjih kapaka koje naročito postaju vidljive prilikom smejanja. Često je u pitanju kombinacija svih gore navedenih promena. Kod mladih ljudi, gde ne postoji promena na koži, kao ni na mišicu ispod kože, a postoji višak masnog tkiva koje pravi ispupčenje na donjim kapcima, indikovana je transkonjunktivalna blefaroplastika. Ovo je jedna elegantna hirurška tehnika kojom se veoma efikasno koriguje deformitet, a ne ostavlja ožiljak na kapcima.

Donji kapci. Kada su u pitanju donji kapci, poseban problem predstavlja tzv. tear trough, deformitet u vidu udubljenja sa unutrašnje strane donjeg kapka uz nos. Ova depresija potencira kesice na donjim kapcima i generalno daje tužan izraz licu.

Ukoliko bismo ovo hteli da rešimo uobičajenim tehnikama koje se koriste za donje kapke, ne bismo uspeli, već bi se tear trough deformitet produbio i zato je vrlo bitno prepoznati ovaj problem pre operacije kapaka. Rešenje je, pored hirurške tehnike koja se radi u okviru fejs liftinga, neinvazivni metod korigovanja ove depresije ubrizgavanjem hijaluronske kiseline. Takode, može da se uradi mikro fat grafting nakon čega dobijamo finu projekciju u predelu jagodične kosti sa suptilnim prelazom na donji kapak, što je odlika mladolikog lica.

 

Pre i posle operacije kapaka, pacijentkinja dr Veliše Arsića


 

 

ESTETIKA
ehk31 mala

Časopis izlazi 4 puta godišnje
Mart, jun, septembar, decembar

Uslovi oglašavanja
Pišite nam
Naručite brojeve

Telefoni za informacije:
011/303 4306 (9-15 h)
063/ 8543 662 (non-stop)
STOMATOLOGIJA

krunice
veniri
implantati
beljenje zuba
podizanje desni
ortodoncija

TRAJNA ŠMINKA

obrve
kapci
usne