Blefaroplastika je operativni zahvat korekcije očnih kapaka, donjih i gornjih. Ova, relativno jednostavna hirurška procedura, rezultira novim, lepšim izgledom lica, i otklanja funkcionalne probleme koji nastaju padanjem gornjih kapaka i stvaranjem podočnjaka na donjim. 

 

Gornji kapci

INTERVENCIJA • Gornja blefaroplastika predstavlja korekciju gornjih očnih kapaka. Operativni zahvat podrazumeva resekciju viška kože, mišića, vadjenje masnih jastučića i neretko korekciju ptoze (spušte nosti) očnih kapaka koji u tom slučaju zatvaraju deo vidnog polja. Često je ovaj zahvat kombinovan sa čeonim liftingom u cilju postizanja što lepšeg estetskog rezultata. Rezovi kod gornje blefaropla stike su postavljeni tačno u gornjem žlebu očnog kapka i gotovo su neprimetni.

TRAJANJE I ANESTEZIJA • Operativni zahvat traje oko 1 sat i moguće ga je izvesti u lokalnoj anesteziji.

POSTOPERATIVNI OPORAVAK • Posle operacije pacijent nosi papirne trakice na rezovima, a 5-6 dana od operativnog zahvata se iste skidaju kao i konci. Umereno modrilo i otok u tom periodu išče zava. Narednih mesec dana na mestu reza pacijent oseća duboki ožiljak kao otvrdnuće koje polako smekšava, a ožiljak postaje gotovo neprimetan.Kombinaciom ovih operativnih tehnika, relativno mini malno invazivnih, moguće je odložiti veće operativne zahvate tipa face liftinga bar za 10 godina i za toliko usporiti proces starenja.

Donji kapci

INTERVENCIJA • Donja blefaroplastika predstavlja vrlo kom pleksan operativni zahvat ograničen ne samo na donje kapke, nego na čitavu srednju trećinu lica i u tom slučaju govorimo o midface liftingu. Rezovi se postavljaju uz sam donji rub donjeg kapka i idu 1–1,5 cm u području spoljnog očnog ugla gde se uklapaju u jednu od postojećih bora. Resekcijom viška kože i mišića postiže se zategnutost donjih kapaka, a va enjem ili redistribuiranjem masnih jastučića se rešava problem podočnjaka.

TRAJANJE I ANESTEZIJA • Operativni zahvat traje 2-3 sata u zavisnosti da li se radi midface lifting ili ne. Izvodi se u opštoj anesteziji.

POSTOPERATIVNI OPORAVAK • Petog postoperativnog dana se skidaju konci, a umereno modrilo i otok ostaju do dve nedelje. Narednih mesec dana je prisutan diskretan otok vidljiv samo pacijentu i hirurgu što je i optimalno vreme biloškog procesa zarastanja rane.


Kontakt:
St Medica
Kumodraška 241v
Beograd
Tel: +381 11 246 06 97

 


 

 
Autor Dr Siniša Kojić   Štampa
ESTETIKA
ehk31 mala

Časopis izlazi 4 puta godišnje
Mart, jun, septembar, decembar

Uslovi oglašavanja
Pišite nam
Naručite brojeve

Telefoni za informacije:
011/303 4306 (9-15 h)
063/ 8543 662 (non-stop)
STOMATOLOGIJA

krunice
veniri
implantati
beljenje zuba
podizanje desni
ortodoncija

TRAJNA ŠMINKA

obrve
kapci
usne